BUP Blocks

Höghöjdsbana i Luleå - vågar du?

Vill du utmana dig själv eller vänner och bekanta?

Klättra över hinder på olika höjder och nivåer, svinga dig på en lian, balansera på stockar och linor, klättra i nät, åka zipline och ännu mer i Luleås höghöjdsbana.